Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihologija traume i gubitka
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:6
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 1

 Program predmeta (262.1 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Literatura
 Rezultati kolokvijuma
 Gubici u detinjstvu
 Upitnik podrske tugujucima - clanak


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad