Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihologija grupe i organizacije - praktikum
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:5
Broj bodova:3
Fond časova:0 + 2

 Program predmeta (266.0 Kb)

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad