Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihologija krize
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:5
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 1

 Program predmeta (263.9 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Osnovne informacije o kursu
 Osnovni pojmovi


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad