Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Savremeni pristupi u kliničkoj psihologiji
Osnovne informacije
Nivo studija:doktorske studije
Status:izborni
Semestar:3
Broj bodova:10
Fond časova:5 + 0

 Program predmeta (275.7 Kb)

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad