Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Uvod u kognitivne neuronauke
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (269.9 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Tekst_koji_nedostaje_na_strani_292_u_knjizi


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad