Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Akademske veštine
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (279.6 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Uputstvo za pisanje izveštaja
 Uvod u objavljivanje naučnih publikacija
 Naučna komunikacija
 (Ne)naučne informacije na internetu
 APA Publication Manual
 Napredna pretraga
 Deskriptori naučnih radova
 Bibliografski metapodaci
 Vrednovanje naučnog učinka


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad