Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihologija nasilja
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (270.3 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Literatura
 Literatura za temu razvojnih aspekata nasilnog ponašanja
 Poremećaji ponašanja u detinjstvu (za temu razvojni aspekti nasilnog ponašanja))
 Pristup predavanju 15.11.2021. u 16:30


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad