Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Principi radioničarskog rada
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (261.1 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Plan radionice
 Napomene o radionicama
 Za ispit
 Za seminarske radove


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad