Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Politička psihologija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada 2021-22
 Literatura
 Teme i uputsvo za esej
 Primer predispitnog eseja
 Primer završnog rada
 01. Autoritarna država
 02. Nacionalizam
 03. Antisemitizam i ratni zločini
 04. Rasizam
 05. Rodne predrasude


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad