Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Politička psihologija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Uputstvo i teme za esej
 Plan rada 2018-19
 Literatura za kolokvijum i ispit
 Primer eseja


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad