Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Savremene teorije psihopatologije
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (272.0 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Raspored predavanja iz Savremenih teorija psihopatologije
 sumanutosti
 halucinacije
 dodatak uz depresije
 vulnerabilnost za anksiozne poremecaje
 panicni poremecaji
 generalizovani anksiozni poremecaj
 OKP
 socijalne fobije


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad