Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Praktikum iz rane intervencije
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:6
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 2

 Program predmeta (319.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Uputstvo za završni rad
 Materijali za rad 1
 Materijali za rad 2
 Materijali za rad 3
 Materijali za rad 4
 Materijali za rad 5
 Family routine guide
 Ključni principi rane intervencije


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad