Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihologija partnerskih odnosa
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:6
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 1

 Program predmeta (262.8 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Uputstvo za seminarske radove
 Literatura za ispit


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad