Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Studijski program prikazan na ovoj stranici više nije aktuelan.
Opis aktuelnog studijskog programa pogledajte ovde.
Predmeti doktorskih studija
I semestar

Ne postoje predmeti u ponudi.  1. Predmet iz izbornog bloka 1 »
  2. Predmet iz izbornog bloka 2 »
  3. Učešće u nastavi na dodiplomskim studijama i/ili naučnim projektima Odseka
II semestar

  1. Odabrane teme iz metodologije psiholoških istraživanja
  2. Učešće u nastavi na dodiplomskim studijama i/ili naučnim projektima Odseka
  3. Samostalan istraživački rad (prezentovan na naučnom skupu)
III semestar

Ne postoje predmeti u ponudi.  1. Prvi predmet iz izbornog bloka 3 »
  2. Drugi predmet iz izbornog bloka 3 »
  3. Učešće u nastavi na dodiplomskim studijama i/ili naučnim projektima Odseka

IV semestar

Ne postoje predmeti u ponudi.  1. Predmet iz izbornog bloka 4 »
  2. Učešće u nastavi na dodiplomskim studijama i/ili naučnim projektima Odseka
  3. Izrada i odbrana nacrta istraživanja doktorske disertacije

V semestar
  1. Izrada doktorske disertacije (mentorski rad)
  2. Samostalni istraživački rad (publikovan ili u štampi)

VI semestar
  1. Izrada i odbrana doktorske disertacije

Copyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad