Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Socijalna psihologija-socijalni rad
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:4
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada 2020-21
 Literatura za ispit
 ZOOM LINK ZA ČASOVE
 00. Informacije o kursu
 01. Socijalna kognicija
 02. Socijalna percepcija
 TERMINI KOLOKVIJUMA
 03. Komunikacija
 04. Agresivnost; Moralni razvoj
 05. Prosocijalno ponašanje i altruizamCopyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad