Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Socijalna psihologija - sociolozi
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:1
Broj bodova:4
Fond časova:2 + 1

Dodatna literatura i materijal
 Spisak literature za kurs
 Plan rada sa terminima kolokvijuma
 00. Informacije o kursu
 01. Socijalizacija i principi učenja
 02. Agensi socijalizacije
 03. Moralni razvoj; Afilijativni motiv
 TERMINI KOLOKVIJUMA
 04. Prosocijalno ponašanje i altruizam
 ZOOM LINK ZA NASTAVU (važi za sve online časove iz Socijalne psihologije)
 05. Agresivnost
 06. Pokoravanje autoritetu i autoritarnost
 REZULTATI KOLOKVIJUMA 1
 07. Socijalni identitet
 08. Stereotipi, predrasude i međugrupni sukobi
 09. Grupni procesi - 1. deo
 10. Grupni procesi - drugi deo
 REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA
 Rezultati ispita - januar 2021.
 TERMINI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA U LETNJEM SESMETRU 2021.
 Rezultati ispita - februar 2021.
 Rezultati ispita - april 2021.Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad