Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Pedagoška psihologija na mađarskom jeziku
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:-
Broj bodova:-
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Februar 23. Bevezeto ora
 marcius 2
 Marcius 9.
 Elso ket eloadas
 Marcius 16
 Operans kondicionalas
 Marcius 23.
 Belatasos tanulas, modellalasCopyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad