Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Pedagoška psihologija na mađarskom jeziku
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:-
Broj bodova:-
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 1. 3. 2022.
 2022. 3. 8.
 Pedagogiai pszichologia
 Operans kondicionalas
 2022. 3. 15.
 Belatasos tanulas
 Kollokvium eredmenyek
 2022. 4. 12.
 Motivacio
 2022. 4. 19.
 Evaluacio
 2022. 4. 26.
 Pszichopatologia
 Vizsgaeredmenyek juniusCopyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad