Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Razvojna psihologija na ma mađarskom jeziku
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:-
Broj bodova:-
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Bevezeto ora
 Fejlodeslelktan
 Fejlodeslelktan 2
 Ertesites
 November 9.
 Mehen beluli fejlodes és csecsemőkor
 November 16.
 Kollokvium eredmenyek
 Ertesites
 December 7.
 Kisgyermekkor
 December 14.
 December 21
 Iskolaskor
 Serdulokor
 Eredmenyek januar
 Vizsga februarCopyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad