Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Psihometrija 1
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:3
Broj bodova:4
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Psihometrija 1 - obavezna poglavlja po IV izdanjuCopyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad