Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Više informacija potražite na stranici kursa Politička psihologija iz novog studijskog programa.
Politička psihologija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:6
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


yeni bahis siteleri
Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad