Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Sistemska porodična psihoterapija
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:2
Broj bodova:6
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 1 cas
 2 cas
 3- zivotni ciklus porodice
 studijski rad- prikupljanje podataka za genogram
 struktura zavrsnog rada
 Genogram i transgeneracijska perspektiva
 Teorijski rad
 strukturalna
 sistemska hipoteza- domaci predajte do 13.6Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad