Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Statistički softver
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:-
Broj bodova:-
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 primer1
 primer2
 primer3
 logreg2
 logreg1
 logreg3Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad