Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Više informacija potražite na stranici kursa Multivarijatna analiza iz novog studijskog programa.
Multivarijatna analiza
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:3
Broj bodova:4
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad