Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Empirijske osnove psihopatologije
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 self
 ucenje
 OGM
 svest i nesvesno
 clanak - ucenje i poremecaji
 clanak - OGM
 clanak - self
 linkovi d predavanja SCH i SCH spektar 2022Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad