Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Opažanje svetline i boja
Osnovne informacije
Nivo studija:doktorske studije
Status:izborni
Semestar:3
Broj bodova:15
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 TerminologijaTomic
 Clanak1Tomic
 TerminologijaCirovic
 Clanak1Cirovic
 Kompleksne scene CirovicCopyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad