Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Kognitivna psihologija ličnosti
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:2
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad