Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Procena ličnosti
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:4
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 1. prezentacija
 2. prezentacijaCopyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad