Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Primena statističkih metoda u medicini
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:-
Broj bodova:-
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Uvodno predavanje
 Deskriptivna statistika
 Testiranje značajnosti razlika
 Hi-kvadrat test
 korelacija - podaciCopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad