Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihologija javnog mnjenja - medijske studije
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Literatura za kurs
 Uputstvo i teme za esej - update
 00. Informacije o kursu
 01. Socijalizacija, Principi učenja
 02. Agensi socijalizacije
 03. Glasine
 03. Prosocijalno ponašanje i altruizam
 Primer eseja sa komentarima
 PLAN RADA I STRUKTURA BODOVA - korigovano nakon obustave nastave
 04. Poslušnost i autoritarnost
 05. Grupni procesi
 06. Stavovi i persuazija
 07. Predrasude i stereotipi
 08. Javno mnjenje - određenje
 09. Mediji i nasilno ponašanje
 10. Mediji i politika
 Rezultati kolokvijuma iz PJM
 Rezultati ispita-april 2020.
 Junski ispitni rok
 Rezultati popravnog kolokvijuma 1 (prvi deo gradiva
 JULSKI ISPITNI ROK - REZULTATI ISPITA
 SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKCopyright © 2008-2020 Odsek za psihologiju, Novi Sad