Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihologija javnog mnjenja - medijske studije
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Literatura za kurs
 Uputstvo i teme za esej - update
 00. Informacije o kursu
 01. Socijalizacija, Principi učenja
 02. Agensi socijalizacije
 03. Glasine
 03. Prosocijalno ponašanje i altruizam
 Primer eseja sa komentarima
 PLAN RADA I STRUKTURA BODOVA - korigovano nakon obustave nastave
 04. Poslušnost i autoritarnostCopyright © 2008-2020 Odsek za psihologiju, Novi Sad