Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihologija javnog mnjenja - medijske studije
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Uputstvo i teme za esej
 Literatura za kurs
 Plan rada sa strukturom bodovaCopyright © 2008-2020 Odsek za psihologiju, Novi Sad