Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihologija javnog mnjenja - medijske studije
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Literatura za kurs
 Uputstvo za seminarski rad sa spiskom tema
 00. Informacije o kursu
 01. Socijalizacija i vrste učenja
 02. Agensi socijalizacije
 03. Glasine
 03. Prosocijalno ponašanje i altruizam
 04. Poslušnosti i pokoravanje autoritetu; Autoritarnost
 05. Grupni procesi
 LINK ZA PREDAVANJA 15.4. I 29.4.
 TERMIN KOLOKVIJUMA - IZMENJEN!
 Plana rada 2022-NOVA VERZIJA-APRIL
 06. Stavovi
 07. Predrasude i stereotipi
 08. Mediji i agresivnost
 Rezultati kolokvijuma
 Junski ispitni rokCopyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad