Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Socijalna psihologija - sociolozi
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:-
Broj bodova:-
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Literatura za kolokvijum i ispit
 Plan rada 2017-18
 01. Istorijat socijalne psihologije
 02. Socijalizacija: procesi socijalizacije
 03. Socijalizacija: izvori i agensi socijalizacije, efekti socijalizacije
 04. Socijalni motivi: Altruizam, Afilijativni motiv
 Termin i mesto održavanja kolokvijuma
 05. Agresivnost, Razvoj moralnosti
 Rezultati kolokvijuma 1
 Poslušnost i pokoravanje autoritetu
 Popravni kolokvijum iz SP - termin i mesto
 Teorija socijalnog identiteta i autoritarnost
 Predrasude
 Rezultati popravnog kolokvijuma
 09. Grupni procesi
 10. Konformiranje
 Bodovi iz predispitnih obaveza
 Januar 2018.-ispit
 Rezultati pismenog ispita - februar 2018.Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad