Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Socijalna psihologija - sociolozi
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:1
Broj bodova:4
Fond časova:1 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada i struktura bodova na kursu
 Literatura za kolokvijum i pismeni ispit
 01. Uvod - socijalna psihologija
 02. Socijalizacija; Procesi socijalizacijeCopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad