Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Socijalna psihologija - sociolozi
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:1
Broj bodova:4
Fond časova:1 + 2

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada i struktura bodova na kursu
 Literatura za kolokvijum i pismeni ispit
 01. Uvod - socijalna psihologija
 02. Socijalizacija; Procesi socijalizacije
 Vreme i mesto održavanja kolokvijuma
 03. Socijalizacija: Izvori, agensi i efekti socijalizacije
 04. Prosocijalno ponašanje i altruizam; Afilijativni motiv
 05. Agresivnost; Moralni razvoj
 Rezultati kolokvijuma 1
 06. Poslušnost i pokoravanje autoritetu
 Termin popravnog kolokvijuma
 07. Socijalni identitetCopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad