Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Pedagoška psihologija na mađarskom jeziku
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:-
Broj bodova:-
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Elso ora
 Operans kondicionalas
 Belatasos tanulas
 Kollokvium eredmenyek
 Motivacio
 Szemelyiseg 1
 Szemeliseg 2
 Evaluacio
 PszichopatologiaCopyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad