Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Kvantitativne metode u psihologiji
Osnovne informacije
Nivo studija:drugi studijski programi
Semestar:-
Broj bodova:-
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Struktura naučnog članka
 APA standardi navođenja literature
 Srpski citatni indeks
 Primeri zadataka pretrageCopyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad