Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Metodologija korelacionih istraživanja i etički kodeks
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:2
Broj bodova:5
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Literatura za prvi kolokvijum iz MKI
 Prvi kolokvijum - rezultati
 Literatura za drugi deo ispita iz Metodologije korelacionih istraživanja
 Prikaz instrumenta - uputstvo
 MKI frekvencijski nacrti 1
 MKI frekvencijski nacrti 2
 MKI frekvencijski nacrti 3
 BivarijatniNacrti
 MultipliNacrti
 Prvi kolokvijum - rezultatiCopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad