Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Metodologija eksperimentalnih istraživanja i etički kodeks
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 rezimei
 clanak 1
 clanak 2
 Domaći zadatak - operacionalna definicija
 Uputstvo za prikaz članka
 izveštaj o istraživanju
 Rezultati prvog kolokvijuma
 Literatura za prvi deo ispita (prvi kolokvijum)
 Primeri referenci
 Link za upitnik
 MEI 2013 - rezultati prvog kolokvijuma
 Literatura za drugi deo ispita
 jednosmernaANOVACopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad