Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Psihologija porodice
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:3
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Clarence i Martha
 Predbracno- predavanja
 Brak
 Roditeljstvo
 Uputstvo za pripremu nacrta projekta
 projekti podrske porodicama u riziku cont.
 Primeri projekata - podrska porodicama
 projekti podrske porodicama dodatnoCopyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad