Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Više informacija potražite na stranici kursa Kvantitativna istraživanja jezika iz novog studijskog programa.
Kvantitativna istraživanja jezika
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:3
Broj bodova:6
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad