Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Klinički praktikum
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:3
Broj bodova:6
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 vodic za pisanje izvestaja o poseti klinickom psihologu
 zapisi sa predavanja
 UdzbenikCopyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad