Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Metodologija istraživanja u psihoterapiji
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:3
Broj bodova:6
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 baterija za domaci 1
 Uputstvo za izradu seminarskog rada
 Eksperimentalne i kvazieksperimantalne studije
 Istrazivanja na pojedincu
 Osnove SEM
 Analiza statisticke snage
 zapisi sa predavanja 2013.2014
 Udzbenik
 instrukcija za domaci 1
 matrica za vezbu moderacije
 Analiza Moderacije zapis sa predavanjaCopyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad