Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Psihološki modeli promene ponašanja
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:2
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Udzbenik
 drugi deo zapisa sa predavanjaCopyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad