Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Savremene teorije psihopatologije
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:2
Broj bodova:6
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Clanak, Hammen, stres i depresija
 Clanak, pregled teorija sumanutostiCopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad