Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Psihodinamski pravci u psihologiji ličnosti
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 Sadržaj predmeta
 Istraživanja Frojdovih konstrukata oralnog i analnog karaktera
 Teorije objektnih odnosa
 1. prezentacija
 2. prezentacija
 3. prezentacija
 4. prezentacija
 6. prezentacija
 Ego psihologija
 ocene seminarskih radova i prezentacijaCopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad