Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Više informacija potražite na stranici kursa Socijalna psihologija iz novog studijskog programa.
Praktikum iz socijalne psihologije
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:5
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad