Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Više informacija potražite na stranici kursa Psihološka informatologija iz novog studijskog programa.
Psihološka informatologija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:4
Broj bodova:3
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad