Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »

Ovo su podaci o predmetu studijskog programa koji više nije aktuelan.
Osnovi psihologije ličnosti
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:4
Broj bodova:6
Fond časova:-

Dodatna literatura i materijal
 psihoanalitička teorija
 Katelova istrazivanjaCopyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad