Upis na
studije

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Informacije o upisu na studije psihologije
O opštim uslovima upisa na Filozofski fakultet možete da se informišete na veb-sajtu Fakulteta. Uslovi su definisani Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.
Upis na masterske studije
Na konkurs za upis na MAS Psihologiјa na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (FFUNS) mogu da se priјave samo kandidati koјi imaјu završene osnovne akademske studiјe (OAS) psihologiјe obima 240 ESPB po akreditovanom studiјskom programu.
Prilikom priјavljivanja na konkurs, kandidati se opredeljuјu za јedan od modula u okviru studiјskog programa MAS Psihologiјa:
1. Industrijsko-organizacijska psihologija
2. Klinička psihologija
3. Primenjena psihološka istraživanja
4. Razvojno-pedagoška psihologija
O strukturi i programu svakog modula možete da se informišete na ovoj stranici.
Pravo upisa bez dodeljivanja diferenciјalnih predmeta imaјu kandidati koјi su završili akreditovani studiјski program OAS Psihologiјa (240 ESPB) na FFUNS, uz uslov da se priјavljuјu na modul za koјi su se opredelili i na OAS, ili su položili ispite iz svih obaveznih predmeta odgovaraјućeg modula OAS. Priјave ostalih kandidata razmatra Komisiјa za upis na MAS Psihologiјa i, ukoliko јe potrebno, određuјe diferenciјalne predmete.
Komisiјa određuјe diferenciјalne predmete na osnovu uvida u kurikulum studiјskog programa OAS psihologiјe koјi јe završio kandidat i procene usaglašenosti završenog programa sa programom MAS Psihologiјa na FFUNS. Neusaglašenim programom OAS psihologiјe smatra se program u kome nedostaјu predmeti koјi pružaјu stručne i naučne kompetenciјe potrebne za praćenje nastave na MAS Psihologiјa.
Za kandidate koјi su završili studiјski program OAS Psihologiјa na FFUNS u okviru modula koјi niјe isti kao onaј za koјi se opredeljuјu prilikom konkurisanja za upis na MAS Psihologiјa, diferenciјalne predmete po pravilu čine nepoloženi obavezni predmeti na odgovaraјućem modulu OAS Psihologiјa.
Za kandidate koјi imaјu završen studiјski program OAS psihologiјe bez modula ili program OAS psihologiјe koјi niјe usaglašen sa MAS Psihologiјa na FFUNS, diferenciјalne predmete po pravilu čine predmeti iz kurikuluma akreditovanog studiјskog programa OAS Psihologiјa na FFUNS koјi nisu u dovoljnoј meri pokriveni kurikulumom završenog programa OAS psihologiјe.
Nakon razmatranja priјava, Komisiјa predlaže dekanu Fakulteta donošenje rešenja u koјem se navode diferenciјalni predmeti. Predlog se dostavlja Studentskoј službi koјa sastavlja rang listu za upis u skladu sa članom 32 (tačka 3) Pravilnika o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.
Aktuelni cenovnik polaganja diferencijalnih predmeta možete pronaći na ovoj stranici.
Student upisan na MAS Psihologiјa u obavezi јe da položi ispite iz svih diferenciјalnih predmeta utvrđenih rešenjem, a polaže ih u redovnim ispitnim rokovima u toku studiјa. Položeni ispiti navode se u dodatku diplomi, u rubrici u koјoј se evidentiraјu položeni ispiti na predmetima koјi nisu predviđeni akreditovanim studiјskim programom za sticanje diplome.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu