Klub studenata
TraNSfer

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Klub studenata psihologije TraNSfer
Klub studenata psihologije "TraNSfer" je studentska organizacija pri Odseku za psihologiju Filozofskog fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nastao je kao ideja nekoliko ambicioznih studenata u aprilu 2001. godine sa namerom proširenja korpusa znanja studenata o različitim psihološkim oblastima.
Klub za cilj ima da pruži studentima priliku za sticanje neformalnog obrazovanja, znanja i veština, kao i da omogući umrežavanje studenata i stručnjaka kroz interaktivna predavanja, tribine, radionice i druge aktivnosti namenjene studentima psihologije, a i široj javnosti.
Član može biti bilo koji student psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Za više informacija, na raspolaganju su Instagram, LinkedIn i naša mejl adresa.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu