Informacije
za studente

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Oblasti istraživanja nastavnika Odseka
U nastavku su kratki opisi istraživanja kojima se trenutno bave članovi Odseka.
Kontaktirajte nastavnike kako biste se dogovorili o mentorstvu i potencijalnoj temi masterskog rada.
Teme u vezi s ispitivanjem crta Mračne trijade/tetrade
19.04.2023.
Studenti koji su zainteresovani za ispitivanje različitih korelata mračnih crta ličnosti (psihopatija, narcizam...) ili ponašanja u vezi s mračnim crtama, mogu se javiti na bojana.dinic@ff.uns.ac.rs.
Teme za master radove mogu uključivati ispitivanje mračnih crta u različitim kontekstima, npr. organizacionom, u interpersonalnim odnosima, u onlajn okruženju i slično, ili na specifičnim populacijama (npr. na adolescentima, korisnicima određenih aplikacija itd.).
U skladu sa temom istraživanja, od studenta se očekuje da prikupi podatke od 250 ispitanika ukoliko je reč o korelacionom istraživanju, a u slučaju eksperimentalnog istraživanja, uzorak može biti manji.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu