Podaci o
predmetu

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Biološka psihologija
Nastavnik

dr Selka Sadiković

Termin

Četvrtak, 12h, amfiteatar

Napomene

Za studente koji su slušali predmet kod prof. Dejanović: struktura ispita i literatura je nepromenjena; ako želite da slušate ponovo kurs po novom planu i programu, javite se predmetnom nastavniku do 1.3.2024.

Rezultati ispita

Nisu postavljeni

Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu