Stručna
praksa

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Stručna praksa
Prema važećem nastavnom planu i programu, studenti četvrte godine psihologije imaju obavezu da u osmom semestru realizuju stručnu praksu u trajanju od 15 radnih dana. Sve važne informacije o pravilima prakse i obavezama na kursu, studenti će dobiti na sastanku sa koordinatorom Stručne prakse u okviru izabranog modula.
Koordinatori Stručne prakse su sledeći nastavnici:
 • doc. dr Tanja Jevremov, Modul primenjenih psiholoških istraživanja
 • doc. dr Ilija Milovanović, Modul razvojno-pedagoške psihologije
 • doc dr Jelena Matanović, Modul industrijsko-organizacijske psihologije
 • prof. dr Ana Genc, Modul kliničke psihologije
 • Sva specifična uputstva, vezano za način raspodele vremena koje je neophodno provesti na praksi, kao i za ustanove u kojima će se ona realizovati, studenti će dobiti od koordinatora i nastavnika u oblasti u kojoj obavljaju praksu.
  Pre početka prakse, svaki student ima obavezu da uspostavi kontakt sa potencijalnim mentorom i da mu prvog dana prakse preda overen Uput za praksu i Formular za mentora (Formular 2).
  Overen uput se dobija od koordinatora prakse. Svi ostali formulari se preuzimaju u elektronskoj formi iz foldera koji se odnose na Stručnu praksu u okviru pojedinačnih modula koji se nalaze na ovoj stranici. Student ima obavezu da svakodnevno vodi evidenciju o svojim aktivnostima u Formularu o evidenciji aktivnosti (Formular 1), te da na kraju prakse preda mentoru popunjen Formular na potpis. Takođe je obaveza studenta da napiše izveštaj o praksi u okviru Obrasca za pisanje izveštaja.
  Po završetku prakse, obaveza studenta je da koordinatoru prakse preda Obrazac izveštaja sa prakse i popunjen i overen Formular 1 i Formular 2.
  Ova procedura važi za sve institucije u kojima student obavlja praksu. Tokom prakse, student po potrebi može da komunicira sa koordinatorom prakse i nastavnicima u oblasti u kojoj obavlja praksu.
  Formulari
  Modul industrijsko-organizacijske psihologije
   Evidencija aktivnosti studenta (Formular 1)
   Evaluacija studenta (Formular 2)
   Obrazac za pisanje izveštaja sa stručne prakse
  Modul kliničke psihologije
   Evidencija aktivnosti studenta (Formular 1)
   Evaluacija studenta (Formular 2)
   Obrazac za pisanje izveštaja sa stručne prakse
  Modul primenjenih psiholoških istraživanja
   Evidencija aktivnosti studenta (Formular 1)
   Evaluacija studenta (Formular 2)
   Obrazac za pisanje izveštaja sa stručne prakse
  Modul razvojno-pedagoške psihologije
   Evidencija aktivnosti studenta (Formular 1)
   Evaluacija studenta (Formular 2)
   Obrazac za pisanje izveštaja sa stručne prakse
  Kontakt
  Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
  Odsek za psihologiju
  Dr Zorana Đinđića 2
  21000 Novi Sad
  Srbija
  Telefon i imejl

  Sekretar Odseka

  Jasna Milošević
  +381 21 458 948
  psiholog@ff.uns.ac.rs

  Šef Odseka

  dr Ljiljana Mihić

  Zamenik šefa Odseka

  dr Bojana Dinić
  Koordinatori

  Osnovne studije

  dr Petar Čolović (1. godina)
  dr Bojana Bodroža (2. godina)
  Dragana Jelić (3. godina)
  dr Ivana Jakovljev (4. godina)

  Masterske studije

  dr Dejan Pajić

  Doktorske studije

  dr Jasmina Pekić
  Studentska služba FF

  Referent

  Mirjana Ćeran
  +381 21 485 3971
  mceran@ff.uns.ac.rs

  Masterske studije

  masterstudije@ff.uns.ac.rs

  Doktorske studije

  doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
  Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
  Filozofskog fakulteta u Novom Sadu