Obaveštenja
i aktuelnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Mina Velimirović dobitnica Fulbright Visiting Scholar stipendije
NAGRADA
12.06.2023.
Mina Velimirović, studentkinja treće godine Doktorskih studija psihologije, dobitnica je Fulbright Visiting Scholar programa za 2023-2024 godinu. Mina će od 28.8.2023. do 28.5.2024. boraviti na Florida Stejt Univerzitetu (Florida State University) u laboratoriji koja se bavi ispitivanjem i prevencijom suicidalnosti i sa suicidalnošću povezanih poremećaja poput poremećaja raspoloženja, poremećaja u ishrani i poremećaja ličnosti. Minin mentor tokom boravka će biti profesor dr Thomas Joiner, jedan od vodećih stručnjaka na polju suicidalnosti i tvorac interpersonalne teorije suicida.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu