Obaveštenja
i aktuelnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Saopštenje za javnost
svi programi
05.05.2023.
Članovi Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izražavaju duboko žaljenje povodom tragičnih događaja koji su se desili u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, kao i u Duboni i Malom Orašju. Porodicama i prijateljima ubijenih izražavamo iskreno saučešće, a povređenima želimo što brži i potpun oporavak. Trenutno je najvažnije da svi uložimo napor kako bismo vratili poljuljani osećaj bezbednosti. Učesnici traumatskih događaja, njihovi svedoci kao i svi koji su na bilo koji način uključeni u ove tragedije mogu tokom narednog perioda da osete pojačane reakcije straha, nesigurnosti, uznemirenosti, tuge. Ukoliko Vama ili nekom od Vaših bližnjih bude bila potrebna psihološka podrška, možete se obratiti na sledeće kontakte: NADEL Nacionalna Dečija Linija 116 111 Savetodavni telefon za roditelje 0800 007 000 Centar SRCE 0800 300303 Centar za mentalno zdravlje 011 3612467 Institut za mentalno zdravlje (za podršku porodicama stradalih, nastavnicima i učenicima kojima je potrebna psihološka pomoć i podrška) 063 8681757 063 8682217 Ukoliko ste psiholog i želite da pružite besplatnu psihološku podršku možete se javiti Društvu psihologa Srbije koje okuplja volontere prijavom na sajt https://www.dps.org.rs/2023/3846/. Osnovne smernice kako pomoći deci i odraslima nakon školske pucnjave možete naći u ovoj izjavi Insitituta za mentalno zdravlje: https://imh.org.rs/news.php?id=256.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu